Endoskopi

Yemek borusu, mide ve bağırsak hastalıklarının araştırılmasında kullanılan en hassas ve çağdaş inceleme yöntemidir. Sindirim sisteminin içinin görüntülenmesi sağlayan bu teknoloji sayesinde hastalıkları konforlu bir şekilde saptamak ve tedavi etmek olasıdır. Yenidoğan bebeklerden büyük çocuk ve gençlere kadar her yaş grubuna uygulanabilir. Hastanın yapılan incelemeden etkilenmemesi amacı ile genellikle yüzeyel bir anestezi yardımı ile yapılır. Endoskopi sırasında biopsi olarak isimlendirilen bir işlemle hücre elde edilir.

Endoskopi sindirim kanalının içten incelenmesidir. Teşhis ve tedavi etmeye yönelik bir uygulamadır.

Diagnostik endoskopik işlemler:

Gastroskopi & Kolonoskopi

Terapötik endoskopik işlemler:

Yemek borusunun genişletilmesi (dilatasyon; buji ve balonla)

Yemek borusuna stent yerleştirme

Özofagus varis tedavisi: skleroterapi, band ligasyon

Mide ve sindirim kanalında kanama odağının tedavisi: lazer koagulopati, clip, enjeksiyon

Pilor dilatasyonu

Polipektomi

Botox enjeksiyonu

Perkutan endoskopik Gastrostomi (PEG): Ağızdan beslenemyen ve tüp beslenmesine bağımlı bebek ve çocuklarda karından mideye tüp yerleştirme işlemi.

Karaciğer Biopsisi

Karaciğer hastalıklarının araştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Küçük bir iğne deliğinden girilerek gerçekleştirilir. Hastanın ağrı duymaması için anestezi eşliğinde yapılır ve sadece birkaç saniyede işlem sonlandırılır. Kanama riskine karşı hasta birkaç saat hastanede gözlenir. Bebekler dahil olmak üzere her yaşta hastaya yapılabilen bir uygulamadır. Patolojik inceleme için elde edilen hücreler karaciğer sorunlarının araştırılması için çeşitli yöntemlerle boyanır ve mikroskopta üzerinde çalışılır.

24 saatlik pH monitorizasyonu

Mide içindeki sıvı ve besinlerin yemek borusu içine kaçması “Reflü” olarak isimlendirilir. Bilgisayarlı bir yöntemle 24 saat süresince mide asitinin yemek borusuna doğru kaçma ve hareketinin inclendiği ph monitorizasyonu her yaşta hastaya yapılan bir uygulamadır.

Anüse Botox enjeksiyonu (botulinium toxin enjeksiyonu)

Tedaviye dirençli kabızlık, anüs yara ve çatlaklarının düzeltilmesinde uygulanan önemli bir tedavi yöntemidir. Bebek ve çocuklara güvenle yapılabilir. Ağrısız ve kolay bir tedavi metodudur.