ÇOCUKLAR NİÇİN SIK HASTALANIR

Sık hastalanmanın başlıca nedenleri:

Bağışıklık sorunları

Alerjik hastalıklar

Sindirim sistemi reflüsü (Gastroözofageal reflü)

Yanlış beslenme

Doğada canlılar birbirleri ile etkileşim ve denge içinde yaşarlar. Bağışıklık sistemi yabancı madde ve mikropları tanıyarak birey için zararlı olanları seçer ve zararsız hale getirir. Ancak bağışıklık sistemi (immün sistem) her zaman başarılı ve doğru çalışmayabilir. Bağışıklık ya da immünite bozuklukları sık hastalanmanın ana nedenleridir.  Peki bağışıklık sistemimiz nasıl çalışıyor? Kan, vücut ve lenf bezlerimizde, örneğin bademcik ve geniz etinde, yer alan hücreler bizim aktif savaşçılarımızdır. Vücut sıvılarında bulunan antikor isimli maddeler ise “zararlıyı” öldürerek veya pasif hale getirerek hastalıklarla savaşan savunma sistemine katılırlar.  Antikorlar anne karnındaki yaşamda, plasentadan, anne sütünden ve yaşamın her anında savunma sistemiz tarafından imal edilerek bize kazandırılan eşsiz maddelerdir. Aşı sayesinde de antikorlar elde edilir.

Bağışıklığın aktif askerleri, hücreler veya vücut sıvısındaki antikorlar bazı doğumsal hastalıklar sonucunda eksik veya kusurlu kalabilir. Genetik bir sorun olmaksızın da yaşamın daha sonraki dönemlerinde immünite  bozuklukları  ortaya çıkabilir. Kötü ve yetersiz beslenme bağışıklığı etkileyen en önemli durumdur. Bağışıklık sorunları olan bireylerin sık hastalanması ve enfeksiyonlara yakalanması olasıdır.

Alerji, vücudun kendisi için yabancı olan maddelere, besin, toz vs, verdiği bir tepkidir. Bu tepkinin kontrolsüz ve yanlış biçimlenmesi  bebeklik döneminde mukuslu (sümüklü) dışkılama, kanama, deri döküntüsü, hapşırma, öksürme, burun akıntısı gibi belirtilere yol açar. Alerji sorunu bulunan kişiler sık hastalanır.  Alerjinin ana hedefleri, sindirim ve solunum sistemi ile cilttir. Göz, eklem ve daha birçok organın hastalanmasının altında alerji yer alır.

Yemek borusu ve mide arasındaki kapağın çalışma bozukluğu olarak bilinen “Reflü” besinlerin solunum sistemine ve boğazımıza kadar gelmesine yol açarak birçok hastalığı başlatır. Ağız kokusu, diş çürükleri, tekrarlayan kulak, burun ve boğaz hastalıklarının gizli nedeni “Reflü Hastalığıdır”. Reflü  özellikle bebeklik döneminde alerjik bronşit ve astım hastalığı ile karışır. Geçmeyen ve tekrarlayan öksürük ataklarından reflü sorumludur. Yineleyen kulak iltihabı reflüye bağlı ortaya çıkabilir. Yemek borusunun alt ucundaki iltihaplanma kansızlığın da nedenidir.

Bebeklik döneminde yanlış beslenme, reflü eğilimli kişinin yatar durumda yemek yemesi veya tok karına yatması sık hastalanmaya davet çıkartan durumlardır. Kafeinli yiyecek ve içecekler, çikolata, kahve, kola gibi maddeler yemek borusu işlevlerini bozarak hastalığa zemin hazırlar. Mide ve bağırsakların çalışmasını etkileyen sorunlar ve özellikle besin alerjisi ve  sindirim sisteminin içini döşeyen mukozanın iltihabi hastalıkları reflüye neden olabilir. Beslenme eksiklikleri sonuçta kansızlığa da yol açarak sık hastalanmaya yol açar.

Sık hastalanan bireyin değerlendirilmesi:

-Bağışıklık sorunları                        Bağışıklık testleri

-Alerjik  hastalıklar                          Alerji testleri (kan ve deri )

– Beslenme hataları                        Kan ve sindirim kanalının incelenmesi

– Reflü Hastalığı                              Endoskopi, 24 saatlik pH testi, sintigrafi

– Genetik bozukluklar                     Genetik testler