Midemizdeki Sinsi Tehlike: Helikobakter pilori

H.pilori’den korunmak için ellerin iyi yıkanması, yemeklerin uygun olarak hazırlanması ve içme suyunun temiz ve güvenli kaynaklardan sağlanması önemlidir.

Ailesinde mide kanseri olanlar H.pilori enfeksiyonu bakımından riskli gruba girdikleri için dikkatli incelenmeleri şarttır. 

Helikobakter pilori Nedir?

Helicobacter pylori (H. pylori) insan midesinin iç yüzeyini enfekte edip orada sürekli iltihap (gastrit) oluşturan bir bakteri türüdür. İnsanlık tarihinde kronik enfeksiyona neden olarak sağlık sorunlarına yol açan en önemli mikrop Helicobacter pylori’dir. 

 Annede H.pilori Varsa Dikkat!

Dünya çapında ülserlerin en sık sebebi olan H. pylori enfeksiyonu, mikrobu barındıran yiyecek ve içeceklerin ağız yoluyla alınması ve kişiden kişiye bulaş yöntemleriyle edinilir. H. pylori  ile enfekte olmuş bireyler mikroba yönelik uygun bir tedavi verilmediği durumlarda genellikle yaşam boyu bu mikrobu taşırlar. Kalabalık aile ortamı ve düşük sosyo ekonomik durum hastalık için risk oluşturur. Annede H.pylori enfeksiyonu bulunması durumunda bebek ve çocuklara geçme olasılığı artar.

 H. pilori Ülserin En Büyük Nedenidir

H. pylori ile enfekte olmuş bireylerin önemli bir kısmında 12 parmak bağırsağı veya midede ülser meydana gelir. H. pylorienfeksiyonunun mide kanseri ve MALT lenfoma ismi verilen sindirim sistemi tümörü ile de ilişkisi bulunur. H. pylori’nin yol açtığı hastalıklar arasında ülserin yanı sıra gastrit, mide kanseri ve lenfoma, dispepsi (sindirim güçlüğü, midede ağrı, yanma, bulantı ve dolgunluk) bulunur. H.pylori enfeksiyonu ayrıca demir eksikliğine bağlı kansızlık (anemi), karın ağrısı ve büyüme geriliği gibi sağlık sorunlarının başlıca nedeni olabilir. 

Üre Nefes Testi Teşhiste En Etkili Yöntemdir

Kan tahlili ile H.pylori enfeksiyonunun teşhisi çocuk ve gençlerde başarılı olmaz. Gerekli olduğunda endoskopi yapılarak ve mide yüzeyinden küçük parçacıklar (biopsi örneği) alınarak mikrobu saptamak en duyarlı tanı yöntemidir. Üre soluk testi denilen bir üfleme testi ile de mikrobun varlığı saptanabilir. Bu testte hastaya zararsız bir madde içirilir. Midede bakteri mevcutsa bu madde bakteri tarafından parçalanır ve soluk örneğinde yıkım ürünleri tespit edilir. Üre soluk testi mikrobun midede varlığını gösteren en doğru testlerden birisidir.

H.pilori Tedavisi Zor Bir Enfeksiyondur

Tedavi için antibiyotiklerin kullanıldığı H. Pylori’nin mideden tamamen yok edilmesi oldukça zordur. 7 – 14 gün arası birden fazla ilaç kullanımı gerekebilir. Mikrobun ilaçlara direnç kazanması sonucu enfeksiyonun tekrarlama olasılığı olsa da etkin bir tedavi ile başarı oranı %80’dir.

Kimler Risk Altında?

Peptik ülser tanısı konulan ve H . pylori ile enfekte olanlar tedavi vermek için en uygun olan kişilerdir. Ailesinde mide ve sindirim kanalı kanseri bulunan kişilerin H.pylori yönünden incelenmesi gerekebilir. Demir tedavisine dirençli kansızlık (anemi), karın ağrısı ve büyüme geriliği olan çocuklarda da H.pylori mikrobunun araştırılması ve tedavisi gerekebilir.